INFO & VAD HÄNDER?

HITTA, RING & VILKA ÄR VI

ÖLLSJÖ - VÄ

FRITIDSGÅRD

TILLBAKA TILL START

Då vi ännu inte sett en markant minskning av smittoläget när det gäller Covid-19 i Skåne, trots alla satsningar och restriktioner, har styrelsen för Kristianstads Fritidsgårdsforum beslutat att fortsätta hålla våra fritidsgårdar stängda och detta kommer att gälla månaden mars ut. Vi kommer att fortsätta att öppna upp för viss gruppverksamhet riktad till åldersgruppen 15 år eller yngre. Detta under förutsättning att övriga förutsättningar, såsom smittoläget i upptagningsområde, tillåter detta. Det är således upp till varje fritidsgård och dess föreståndare, i samråd med sin chef (verksamhetschefen), att göra en bedömning hur denna verksamhet ska genomföras. Vi kommer också att fortsätta vår satsning på alternativ verksamhet så håll koll på vår hemsida och våra sociala medier för information om aktiviteter. Vi passar även på att hoppas att vi alla klarar oss igenom detta och vi kommer att utvärdera läget för att ta ny ställning inför april -21. 


Styrelsen genom

Tord Johnsson, Styrelseordförande KFGF

Veckoplanering V. 8 (Sportlov)


Måndag: Tävlingar på Instagram (hela dagen)

Uppsökande verksamhet 16-18:30
Google Meet alt Discord 18-21


Tisdag: Skattjakt med utgång från gården (vi bjuder medlemar på fika efteråt) 11-15

Tävlingar på Instagram (Hela dagen)


Onsdag: Skattjakt vid fritidsgården och grillning (För medlemar) 11-15

Uppsökande verksamhet 16-18

Tävlingar på Instagram (Hela dagen)


Torsdag: Fotoskattjakt i Öllsjö-Vä. Vi bjuder medlemar på fika efteråt 11-15

Tävlingar på Instagram (Hela dagen)

Uppskökande verksamhet 16-18

Ny tipsrunda vid Kvarnen 

        

Fredag: Vi summerar veckans tävlingar och utser vinnare.

Googel Meet alt Discord under kvällen


Vi kommer även att finnas tillgängliga på chatten dagtid om ni vill hänga på någon rast