Då vi ännu inte sett en markant minskning av smittoläget när det gäller Covid-19 i Skåne, trots alla satsningar och restriktioner, har styrelsen för Kristianstads Fritidsgårdsforum beslutat att

fortsätta begränsa verksamheten. Vi kommer att fortsätta öppna upp våra fritidsgårdar för viss gruppverksamhet (anmäla sig till aktivitet, max 8 st i gruppen) riktad till åldersgruppen födda 2002 eller senare. Detta under förutsättning att smittoläget i upptagningsområdet, tillåter detta. Det är således upp till varje fritidsgård och dess föreståndare, i samråd med sin chef (verksamhetschefen), att göra en bedömning hur denna verksamhet ska genomföras. Vi kommer också att fortsätta vår satsning på alternativ verksamhet (bl. a utomhusaktiviteter, uppsökande verksamhet samt digitala aktiviteter).

Så håll koll på vår hemsida och våra sociala medier för information om aktiviteter. Vi passar även på att hoppas att vi alla klarar oss igenom detta.

Detta gäller från 1 april, 2021


Styrelsen gm Peter Isacson, Styrelseordförande KFGF

FRITIDSGÅRDAR