Kristianstads Fritidsgårdsforum

Om KFGF

Föreningen Kristianstads Fritidsgårdsforum är en sammanslutning av fritidsgårdar och mötesplatser i Kristianstad kommun. Förutom våra 9 fritidsgårdar har vi Aktivitetshuset Slottet och Vi möts i musiken.

 

Föreningens uppgift är att bedriva fritidsverksamhet enligt avtal med Kristianstad kommun, representerade av Kultur- och Fritidsnämnden.

 

KFGF´s målsättning är att verka för att ge kommunens ungdomar möjlighet till en aktiv, allsidig och meningsfylld fritidsverksamhet under drogfria former.

Vi arbetar aktivt för att stärka demokratiska värderingar där respekten för människors lika värde ligger till grund för all verksamhet och arbetar för jämlikhet, mot mobbning, rasism och främlingsfientlighet.

KFGF är i sin verksamhet såväl religiöst som politiskt obunden.

Vi eftersträvar att på ett naturligt sätt ha samverkan och samarbete med polis – skola – fritid och sociala myndigheter, samt med föreningsliv och andra intressenter.

 

Värdegrund

Verksamheten ska präglas av respekt, gott bemötande, ungdomarnas inflytande och jämställdhet.

 

Klicka här för att läsa mer!